opin.menu.register.jpgopin.menu.members.jpgopin.menu.forumfaq.jpgopin.menu.search.jpgopin.menu.home.jpgview our wiki

Go Back  The Tool Page: Opinion » Creativity » Arts & Crafts
User Name
Password
Reply
Old 03-30-2015, 06:13 PM   #1
Level 1 - Lurker
 
Join Date: Mar 2015
Location: are
Posts: 1
Bincount™: 0
By die Here is daar weer n geleentheid om weer te begin

15 Maart 2015 GKE
Mar 14:26-31 : Petrus se voortvarendheid Voortvarende oppervlakkige Christene
Teksvers Mar 14:29
Luk. 22:54-62: Petrus se verraad & berou Die dieptepunt van my sonde en ellende.
Teksvers Luk. 22:62
Joh. 21:15-19 Petrus ontvang vergifnis - God se genade
Teksvers Joh. 21:19
Sing Lofsang: Ps. 8 v 1 & 4 (OAB)
Na wet: Ps. 91 v 1 & 3 (OAB)
Na gebed Ps. 86 v 1 & 3 (OAB)
Tydens Nagmaal Ps. 23 v 3 & Ps. 116 (OAB)
Slotsang Ps. 18 v 1 & 2 (OAB)Inleiding
Die verhaal van Petrus is kenmerkend van ons lewens saam met ons Here. Dit is n verhaal van bittere teleurstelling. n Verhaal van hartseer. n Verhaal van vergifnis. n Verhaal van n nuwe lewe saam met ons Here.

Voordat hy Jesus ontmoet het was Petrus n eenvoudige visserman sonder enige geleerdheid. Sy ontmoeting met Jesus verander sy hele lewe. Hy het n nuwe mens met nuwe doelwitte en prioriteite geword. Hy het egter nie n volmaakte mens geword nie, maar het nog altyd Simon Petrus gebly.
Simon die seun van Johannes,
Simon die voortvarende een.
Simon die een wat eers gedoen en dan gedink het.
Simon die een wat Jesus in sy uur van nood en benoudheid bitter teleurgestel het
.

Wanneer ons na die lewe van Petrus kyk dan sien ons, ons eie lewens saam met die Here raak. Alhoewel ons ontmoeting met die Here n nuwe mens van ons gemaak het, bly ons nog steeds wie ons is. Die Here verander nie ons persoonlikheid en menswees nie. Hy gebruik dit in sy diens. Ons het nie nou skielik volmaakte mense geword na ons ontmoeting met die Here nie. Wat wel verander is dat ons nou nuwe doelwitte en prioriteite in ons lewens het.

In ons voorgelese gedeeltes hoor ons dat daar drie fases in Petrus se lewe saam met Christus was.
1) Die eerste fase was die tyd van sy voortvarendheid.
Kom ons noem dit die fase van voortvarende oppervlakkige Christenwees.
2) Die tweede fase is Petrus se verraad & berou.
Kom ons noem dit die dieptepunt van my sonde en ellende.
3) Die derde fase is waar Petrus vergifnis ontvang.
Kom ons noem dit God se genade in ons lewens.

Petrus se voortvarendheid Voortvarende oppervlakkige Christene
Nadat Jesus sy dissipels van sy dood en opstanding vertel hoor ons in Mar 14:29 hoe Petrus ewe selfvoldaan verklaar:
Al sal hulle ook almal van U afvallig word, ek sal nie.

Kenmerkend van Christene wat in hierdie fase is, is n selfvoldane trotsheid. Dis tipies daai houding van die Fariser wat saam met die tollenaar gebid het soos ons hoor in Luk 18:11 & 12:
O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie: diewe, bedriers, egbrekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas twee keer in die week en ek gee n tiende van my hele inkomste.
Michael Kors Outlet Online Michael Kors Outlet Online Michael Kors Outlet Online
Dis die Christene wat baie maklik hulle medebroers en susters veroordeel omdat hulle manier van aanbidding nie volgens hulle oordeel korrek is nie.

Hoe maklik beland ons self nie ook daar nie? My lewe is reg, kyk maar self hoe goeie lewe ek ly! As die ander in die gemeente maar net soos ek kon wees soos Petrus verklaar, al sal hulle ook, ek sal nie!

n Christen met so n houding en gesindheid is nie baie bruikbaar in God se koninkryk nie en doen selfs die koninkryk skade aan deur mense af te sit met hulle arrogansie en selfvoldaanheid. Die Here waarsku ons ook inderdaad daarteen soos ons hoor in 1 Kor. 10:12:
Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.

Dit is inderdaad wat ook met Petrus gebeur het soos ons in die volgende deel van sy verhaal hoor.
Michael Kors Outlet Online Ray Ban Sunglasses Ray Ban Sunglasses
Petrus se verraad & berou Die dieptepunt van my sonde en ellende


Kan u, uself indink hoe Petrus gevoel het toe hy opkyk en hy kyk in die hartseer o van Jesus vas? Ons hoor so ietsie daarvan in Luk 22:62:
En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil.
Dit was nie maar net n oppervlakkige berou nie. Dit wat ons so maklik doen wanneer ons met ons sonde gekonfronteer word: ja ek het dit of dat gedoen, maar ...... en dan voer ons allerlei verskonings aan om ons sondige gedrag te regverdig. Hierdie oppervlakkige berou is nog steeds deel van die voortvarende oppervlakkige Christen!

Ray Ban Outlet Store Oakley Sunglasses Oakley Sunglasses Online
Petrus het n diepe berou gehad waar hy in absolute wanhoop besef het wat sy sonde aan die Here gedoen het. Geliefdes, het u al opgekyk en die pyn en hartseer in Jesus se o raakgesien? Besef ek werklik die erns van my sonde wat ek daagliks teenoor die Here begaan? Is ek al op daardie punt dat ek vra: hoekom doen die Here nog moeite met my?

Geliefdes, voordat ek nie die dieptepunt van my sonde ellende ervaar nie Voordat dit my nie aan my hart gryp nie, voordat ek nie op daai punt is waar ek besef wat het ek nou gedoen nie, sal ek nooit werklik die diepere betekenis van God se genade ervaar nie. Ek sal nie werklik verstaan wat Jesus aan die kruis vir my deurgemaak het nie.

Oakley Sunglasses Online Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet Ray Ban Sunglasses Outlet
Het ek al soos Petrus buitentoe gegaan en bitterlik gehuil oor my sonde en ellende? Is ek op daai punt waar ek in absolute wanhoop oor my sonde treur? Is daar by my daai absolute sielesmart oor die elende wat my sonde aan ander mense gedoen het?

Nie die oppervlakkige spyt wat eintlik daaroor gaan dat ek jammer is omdat ek uitgevang is nie, maar daardie diepe berou oor my lewe? Sien ek die hartseer in Jesus se o raak en gryp dit my aan die hart? Dis wat verootmoediging is. Daardie diepe besef in my dat ek nie die mens is wat ek graag wil wees nie. Dat ek nie die goeie mens is wat ek so graag aan ander voorhou om te wees nie.
Ray Ban Sunglasses Oakley Sunglasses Outlet Oakley Sunglasses Outlet
Het ek al soos Petrus buitentoe gegaan en bitterlik gehuil oor my sonde en ellende? Wanneer ek op daardie punt kom is ek reg vir die genesende salf van God se genade. Dit bring ons by die derde deel van Petrus se verhaal:
Petrus ontvang vergifnis - God se genade
Petrus het Jesus langs n vuur verlon en nou langs n vuur ervaar Petrus die helende salf van God se genade. Drie maal vra die Here vir Petrus of hy Hom liefhet en driemaal antwoord Petrus positief. Wanneer Jesus vir Petrus vra of hy Hom liefhet, vra Hy vir Petrus of hy lojaal teenoor Jesus is en of hy bereid is om homself op te offer. Die derde maal antwoord Petrus deur middel van totale onderwerping wanneer hy erken dat Jesus alles weet.

Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet Online Louis Vuitton Outlets Petrus het Jesus regtig lief, hoe skeef en krom sy optrede ook al is. Hy ken Jesus en het Hom werklik lief, al is sy menslike pogings vol gebreke. Jesus verwyt nie. Hy beskuldig nie. Hy vra: Het jy my waarlik lief????????? Dis die vraag wat elkeen van ons vanoggend moet beantwoord: het ek Jesus waarlik lief?

Louis Vuitton Outlet Online Louis Vuitton Outlet Online Ralph Lauren Outlet Online
Die wonder van God se genade is dat Hy nie verwag dat ons volmaak moet wees voordat ons in sy diens kan staan nie. Al is ons menslike pogings ook krom en skeef, het Hy ons onvoorwaardelik lief. Daarom moet ons nie by die dieptepunt van ons sonde en ellende in wanhoop bly vassteek nie. My diepe berou bring my by die wonder van God se genade waar ek waarlik sy liefde ervaar.

Polo Ralph Lauren Outlet Ralph Lauren Outlet Online Ralph Lauren Outlet
Jesus sluit sy gesprek met Petrus af met die opdrag Volg My! En ja dit is nie altyd n maklike pad om Jesus te volg nie soos Hy Petrus ook gewaarsku het. Maar dit is die moeite werd want dit sal jou lewe verander!!!!

Ray Ban Sunglasses Outlets Oakley Sunglasses Oakley Sunglasses
Alhoewel die pad moeilik is, is ons nie alleen nie. Die Heilige Gees is daar om ons oor die pad te help. Ons doen dit nie in eie krag nie, maar in sy krag. Al wat ons moet doen is om te bid en die Here waarborg ons dat Hy ons gebed sal verhoor. As ek tot die Here bid Here help my om U te volg, waar U ook al gaan, dan sal Hy dit doen! Maak nie saak wat in my verlede l nie, daar is vir my n nuwe begin by Jesus.
Hy s vir ons Volg My!

Oakley Sunglasses Oakley Sunglasses Oakley Sunglasses
Kom ons volg Hom!
Amen
OFFLINE |   Reply With Quote


Reply

Rate This Thread
You have already rated this thread
« Previous Thread | Next Thread »

Quick Reply
Your Reply:
Forum Jump

all posts © their respective authors. the tool page is not responsible for any of their thoughts, brilliant or otherwise.